شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه به همراه تحلیل و مدل سازی
 • دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات: 100
 • همراه با فایل های برنامه MATLAB و سیمولینک

مقدمه

ترانسفورماتورها براساس ساختمان و نوع عملکرد، انواع متفاوت زیر را دارند:

 • ترانسفورماتورهای قدرت
 • ترانسفورماتورهای توزیع
 • ترانسفورماتورهای شیفت دهنده فاز
 • ترانسفورماتورهای یکسو کننده
 • ترانسفورماتورهای خشک
 • ترانسفورماتورهای روغنی
 • ترانسفورماتورهای اندازه گیری
 • تنظیم کننده های ولتاژ پله ای
 • ترانسفورماتورهای ولتاژ ثابت

ترانسفورماتورهای قدرت بین ژنراتور و سیستم های انتقال مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا با توان 500 kVA و بیشتر درجه بندی می شوند. سیستم های قدرت شامل نیروگاه های تولید و توزیع انرژی، و اتصالات درون سیستم یا اتصالاتی با سیستم های مجاورهستند. پیچیدگی این سیستم منجر به گستردگی تنوع ولتاژهای توزیع و انتقال می شود. هر ترانسفورماتوری که ولتاژ اولیه را کاهش داده و آنرا به ولتاژ توزیع یا ولتاژ مورد استفاده مصرف کننده تبدیل کند، ترانسفورماتور توزیع نامیده می شود. اگرچه بسیاری از استانداردهای صنعتی اصطلاح ترانسفورماتور توزیع را به ترانسفورماتورهایی با درجه بندی 5-500 kVA نسبت می دهند، ولی ترانسفورماتورهای توزیع می توانند درجه بندی های کم تر و بیشتر(5000 kVA و بیشتر) نیز داشته باشند. بنابراین استفاده از درجه بندی به عنوان مقیاسی جهت تعیین نوع ترانسفورماتور چندان قابل قبول نیست.

مطالعه یک سیستم جدید به منظور انتخاب ترانسفورماتور با ظرفیت مناسب که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است، کار بسیار پیچیده تری است. دلیل این امر مشخص نبودن نوع مصرف از قبیل تجاری، خانگی، صنعتی یا اداری و نوع تجهیزات مرتبط با آن است. پس از مشخص شدن نوع تجهیزات، قدم بعدی دستیابی به مشخصه هارمونیکی آنهاست که لازمه محاسبه ضریب می باشد. از آنجا که ترانسفورماتورهای توزیع معمولا انواع مختلف بار را تغذیه می کنند، و شکل موج جریان به علت وجود بارهای خطی و غیر خطی مختلف، مشخصه هارمونیکی متفاوتی از مشخصه هارمونیکی هر کدام از بارها دارد.

روش ضریب ساده منجر به حصول نتایج چندان دقیقی نخواهد شد. لذا برای طراحی سیستم هایی با انواع مختلف تجهیزات که بار غیرسینوسی متفاوت از هم دارند، روش های خاصی مورد نیاز است.برای انتخاب ترانسفورماتور در چنین سیستم هایی روشی به نام روش جریان هارمونیک معادل پیشنهاد شده است. در این روش برای هر بار غیر خطی با ضریب معین، یک جریان هارمونیکی معادل نسبت داده می شود. سپس مقادیر به دست آمده برای هر بار غیر خطی با در نظر گرفتن توان الکتریکی آن به صورت وزن دار با هم جمع شده و جریان هارمونیکی معادل کل برای چند بار غیر خطی به دست می آید که با استفاده از آن می توان ضریب نامی برای ترانسفورماتور انتخابی را تخمین زد. در این پروژه، می خواهیم شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور را شرح داده و به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم.. نحوه مدل سازی جامع ترانسفورماتور به وسیله نرم افزار اجزاء محدود Opera-2D به تفضیل معرفی و چگونگی مدل سازی شرایط بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه با توجه به دیاگرام تک خطی ترانسفورماتور و امکانات موجود در این نرم افزار شرح داده خواهد شد.

بررسی عملکرد ترانسفورماتور توزیع در شرایط بار غیرسینوسی منجر به ارائه روشی جهت اصلاح مقادیر نامی ترانسفورماتورهای تغذیه کننده بارهای غیرخطی می شود. این روش بر اساس محاسبه تلفات فوکوی سیم پیچ به وسیله تحلیل گر Opera-2d/TR صورت خواهد گرفت. مقایسه نتایج به دست آمده از روش FEM با روش بیان شده در استاندارد IEEE C57-110 تاییدی بر دقت بالای محاسبات انجام شده خواهد بود. تحلیل فرکانسی سیگنال های ولتاژ و جریان ترانسفورماتور با استفاده از تبدیل فوریه(FFT) به درک هرچه بهتر عملکرد ترانسفورماتور در شرایط مورد مطالعه خواهد انجامید و تبیین کننده چگونگی تاثیر این شرایط بر اصلاح مقادیر نامی تجدید شده ترانسفورماتور می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه 1

1-2 ترانسفورماتور و انواع آن 2

1-3 هارمونیک های سیستم قدرت 3

1-4 مهم ترین منابع هارمونیکی 3

1-5 هارمونیک ها و اثرات آنها بر ترانسفورماتورها 4

1-6 مروری بر مقالات منتشرشده 6

فصل دوم: شرایط کاری ترانسفورماتور 11

2-1مقدمه 1

2-2 شرایط غیر عادی برای کارکرد ترانسفورماتور 11

2-3 عملکرد ترانسفورماتور در توان هایی غیر از توان نامی و دمای محیط متفاوت با IEC 76: 12

2-4 عملکرد ترانسفورماتور در ولتاژها و فرکانس های غیر نامی 12

2-5 عملکرد ترانسفورماتور برای بارهای نامتعادل 14

2-6 عملکرد ترانسفورماتور تحت ولتاژ های نامتعادل 21

فصل سوم: حل مسئله و تحلیل مدلها 25

3-1 مقدمه 25

3-2 نرم افزار مورد استفاده 26

3-3 تحلیلگر دو بعدی (Opera 2D) 27

3-3-1 تحلیلگر گذرای دو بعدی(Opera-2d/TR)28

3-3-2 شرایط مرزی30

3-4 تحلیل ترانسفورماتور با استفاده از Opera-2d/TR 32

3-4-1 مدل سازی ترانسفورماتور با توجه به هندسه آن35

3-4-2 خصوصیات فیزیکی اجزای سازنده ترانسفورماتور39

3-4-3 اعمال مدار خارجی به مدل 41

فصل چهارم

4-1 مقدمه46

4-2 نحوه مدل سازی تحت شرایط عملکرد غیر عادی ترانسفورماتور46

4-2-1 بار غیر سینوسی 46

4-2-2 بار نامتعادل52

4-2-3 شرایط ولتاژ تغذیه نامتعادل54

4-2-4 بار غیر سینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل 58

فصل پنجم

5-1 مقدمه 61

5-2 تحلیل فرکانسی ترانسفورماتور در شرایط بار غیرسینوسی 61

5-3 تحلیل فرکانسی ترانسفورماتور در شرایط بار غیرسینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل 69

فصل ششم

6-1 مقدمه 73

6-2 عملکرد ترانسفورماتور در شرایط بار غیرسینوسی 73

6-2-1 روش های تخمین محتوای هارمونیکی بار 73

6-2-2 اثر بارهای غیر خطی بر تلفات بی باری ترانسفورماتور 76

6-2-2 اثر بارهای غیر خطی بر تلفات بارداری ترانسفورماتور 77

6-2-3 اصلاح ظرفیت نامی ترانسفورماتور تحت بار غیر سینوسی 81

6-2-4 اثر افزایش مرتبه های هارمونیکی جریان بار بر عملکرد ترانسفورماتور 86

6-3 عملکرد ترانسفورماتور در شرایط ولتاژ تغذیه نامتعادل 88

6-3-1 اثر ولتاژ تغذیه نامتعادل بر تلفات ترانسفورماتور 88

6-4 عملکرد ترانسفورماتور تحت بار غیرسینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل 90

6-4-1 اثر بار غیرسینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل بر تلفات ترانسفورماتور 90

6-4-1-1 اثر افزایش نامتعادلی ولتاژ تغذیه بر عملکرد ترانسفورماتور با بار غیرسینوسی 91

6-4-1-2 اثر افزایش اعوجاج جریان بار غیرسینوسی بر عملکرد ترانسفورماتور با ولتاژ تغذیه نامتعادل 92

6-4-2 اصلاح ظرفیت نامی ترانسفورماتور تحت بار غیر سینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل94

نتیجه گیری و پیشنهادات 99

منایع و مراجع

خلاصه و نتیجه گیری 86

منابع و مرجع 87

پیوست88

پیوست الف88

پیوست ب93

پیوست99

اطلاعات فایل

 • فرمت: zip
 • حجم: 3.44 مگابایت
 • شماره ثبت: 806

خرید فایل

مقالات مرتبط

تحقیق ترانسفورماتور – 9606
... تحقیق در مورد ترانسفورماتور، در قالب doc و در 69 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعاریف و اصول کار ترانسفورماتور، انواع کاربری ترانسفورماتورها، انواع زمین کردن، ولتاژهای کمکی، اینترلاک ها، یک سیستم حفاظتی... دسته بندی: مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک تعداد مشاهده: 107 مشاهده فرمت فایل دانلودی: doc فرمت ...
گزارش کارآموزی ترانسفورماتور
... 38000 ریال موضوع: گزارش کارآموزی ترانسفورماتور فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) چکیده: ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را در یک سیستم جریان متناوب از یک مدار به مدار دیگر انتقال می دهد و می تواند ولتاژ زیاد و بلعکس تبدیل نماید. ترانسفورماتور امروز یکی از وسایل لازم و ...
مدل سازی ترانسفورماتور planar – 12560
... سایر فرمت فایل: pdf حجم فایل: 3043 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 73 پایان نامه مهندسی برق گرایش قدرت با عنوان مدل سازی ترانسفورماتور planar مقدمه ترانسفورماتور ( transformer) وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را به وسیلهٔ دو یا چند سیم‌پیچ و از طریق القای الکتریکی از یک مدار به مداری ...
کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب
... 55000 ریال فهرست مطالب مقدمه آ تاریخچه صنعت برق 1 هیتر 2 بویلر 3 توربین 7 ژنراتور 9 ترانسفورماتور 14 پست های فشار قوی 18 کلیدهای قدرت 19 پست های برق قدرت 22 پست 25 اجزای تشکیل دهنده پست ها 32 خصوصیات برقگیر 34 ترانسفورماتور 40 استقامت الکتریکی روغن 41 ...
تحقیق علل سوختن ترانسفورماتورهای 66…
... تحقیق در مورد علل سوختن ترانسفورماتورهای 66 کیلوولت شبکه برق استان فارس، در قالب doc و در 400 صفحه، قابل ویرایش، شامل خطاهای داخلی ترانسفورماتور، اشکالات در مدارت مغناطیسی ترانسفورماتور، وجود ذرات کوچک هادی... دسته بندی: مهندسی » مهندسی برق و الکترونیک تعداد مشاهده: 139 مشاهده فرمت فایل دانلودی: docx ...
ترانسفورماتور های اندازه گیری جریان و…
... پایان نامه: ترانسفورماتور های اندازه گیری جریان و ولتاژ و بررسی استاندارد های ترانس هایCT، VT فرمت فایل: word تعداد صفحات: 160 صفحه
بررسی ترانسهای ولتاژ نوری
... 159000 ریال موضوع: بررسی ترانسهای ولتاژ نوری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) مقدمه انرژی الکتریکی به وسیله نیروگاههای حرارتی که معمولاً در کنار ذخایر بزرگ ایجاد می شوند و نیروگاههای آبی که در نواحی دارای منابع آبی قابل ملاحظه احداث می شوند، تولید می شود. از این رو به منظور ...