تربیت بدنی در مدارس-4112

تعداد اسلاید :199

خلاصه ای از متن:

مفهوم تربيت بدني

به منظور تعيين اهداف تربيت بدني ابتدا لازم است كه مفهوم تربيت بدني در مدارس به درستي شناخته شود. بسياري از افراد جامعه و حتي تعدادي از معلمان و مربيان تربيت بدني دو واژة ورزش و تربيت بدني را به جاي يكديگر به كار مي برند. اين موضوع چنان فراگير شده است كه در بسياري از برنامه هاي آموزشي واژة ورزشي به جاي واژة تربيت بدني به كار برده مي شود. اگرچه هر دو بر پاية فعاليتهاي جسماني بنا شده اما تربيت بدني از نظر ماهيت و اهداف با ورزش تفاوت داشته و اين تفاوتها در اجراي برنامه ها شكل واقعي و عيني به خود مي گيرد. اين تفاوتها در تعاريف هر يك از واژه هاي تربيت بدني و ورزش به خوبي مشاهده مي شود.

ژرژهپر : «تربيت بدني علمي است منظم ، اصولي ، تدريجي و مداوم كه از سن كودكي تا كهولت به منظور تقويت كامل بدن كسب سلامتي و بالابردن قدرت و استقامت دستگاههاي مختلف بدن و پرورش استعدادهاي افراد براي انجام هر نوع فعاليت مي باشد».

دكتر لوبوش : «تربيت بدني مجموع روشهايي است كه جهت تبديل بدن به يك وسيلة مورد اعتماد و تطابق و همگامي با محيطهاي بيولوژيكي و اجتماعي از طريق پرورش عوامل بيولوژيكي (قدرت و استقامت دستگاههاي گردش خون و تنفس ) و عوامل رواني ـ حركتي كه خود باعث به وجود آمدن كنترل و مهارتهاي بدني كه يكي از عوامل مهم رفتار و شخصيت آدمي است مي باشد».

با تعاريف فوق مي توان چنين نتيجه گرفت كه ورزش بخشي از تربيت بدني است كه انجام دادن آن منوط به كسب انواع مهارتهاي حركتي و ورزشي است .

ماهيت تربيت بدني

محتوا يا كلية فعاليتهايي كه با نام تربيت بدني آموزش داده مي شود بر پاية فعاليتهاي جسماني استوار بوده و از ورزش جدا نمي باشد و حتي مي توان عنوان نمود كه در بسياري مواقع از طريق انواع رشته هاي ورزشي مي توان به اهداف تربيت بدني دست يافت اما بايد اين موضوع مهم را يادآوري نمود كه در شيوه هاي اجرايي و هدف كار و فعاليت تربيت بدني و ورزش تفاوت وجود دارد.

تربيت بدني جزئي لاينفك از برنامه هاي آموزش و پرورش بوده كه آموزش همگاني براي تمام دانش آموزان مطرح است و در آموزش تربيت بدني در مدارس صحبت از ورزشكاران نخبه ، كار مداوم و خسته كننده براي رسانيدن آنان به درجة قهرماني در يك رشتة ورزشي خاص مطرح نيست .

عبارات کلیدی

  • تربیت بدنی

خرید فایل

مقالات مرتبط

کتاب اصول و مباني تربيت بدني-4040
... فایل نویسنده: میلاد مقدسی دسته بندی: پاورپوینت قیمت: 9750 تومانقالب بندی : پاورپوینت تعداد اسلاید : 195 اسلاید مولف :دكتر حسن خلجي فهرست : فصل اول مفاهيم حركت، بازي، تربيت بدني و ورزش فصل دوم تربيت بدني و رابطه آن با علوم فصل سوم شناخت اصول و مباني تربيت بدني ...
پاورپوینت کتاب تربیت بدنی در مدارس-4060
... فایل نویسنده: میلاد مقدسی دسته بندی: پاورپوینت قیمت: 9950 تومانقالب بندی : پاورپوینت تعداد اسلاید : 199 اسلاید انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف:دکتر مهدی کارگر دکتر مسعود نادریان فهرست : فصل اول اهداف تربيت بدني و ورزش در مدارس فصل دوم برنامه ريزي درس تربيت بدني و ورزش در مدارس ...
اصول و مباني تربيت بدني-3627
... فایل نویسنده: مهدی رضایی دسته بندی: پاورپوینت قیمت: 7200 تومانفرمت : پاورپوینت {قایل ویرایش می باشد} تعداد اسلاید :83 خلاصه ای از متن: تربيت بدني و ورزش در تمدن هاي اوليه نظر سقراط درباره تربيت بدني §از آنجا كه وي از طرف حكومت وقت از موعظه كردن منع شده بود، ...
پاورپوینت کتاب تربيت بدني عمومي-4008
... فایل نویسنده: میلاد مقدسی دسته بندی: پاورپوینت قیمت: 9400 تومانقالب بندی : پاورپوینت تعداد اسلاید : 188 اسلاید فهرست : فصل اول اصول، فلسفه و اهداف تربيت بدني فصل دوم آمادگي جسماني و سلامت عمومي فصل سوم منابع انرژي و تغذيه در ورزش هاي مختلف فصل چهارم وضعيت و تركيب ...
توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي…
... پایان نامه: توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش زير بناي توسعه اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي هر جامعه است، به همين دليل در اكثر جوامع، توجه ويژه اي به آن مي شود و سالانه بخش قابل ملاحظه اي از بودجه هاي هر جامعه ...
پاورپوینت کتاب مديريت سازمان هاي…
... فایل نویسنده: میلاد مقدسی دسته بندی: پاورپوینت قیمت: 5800 تومانقالب بندی : پاورپوینت تعداد اسلاید : 232 اسلاید مولف : دكتر سيد نصرالله سجادي فهرست : فصل اول مروري كوتاه بر اصول و مباني سازمان و مديريت فصل دوم آشنايي با سازمانهاي ورزشي داخلي و بين المللي فصل سوم مديريت ...
پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی-3154
... فایل نویسنده: میلاد مقدسی دسته بندی: پاورپوینت قیمت: 5800 تومانقالب بندی : پاورپوینت تعداد اسلاید : 58 اسلاید عناوین : ریشه مبانی مفاهیم و عناصر بازی تعریف بازی بازی از نظر اسپنسر ورزش تربيت بدني تعریف تربیت بدنی تربيت بدني شامل تربیت بدنی به عنوان یک علم اهداف اصلي تربيت ...