خانه / اخبار اجتماعی / چهار ماه بعد از آغاز به کار شوراها زمان تشکیل شوراهای فرادست است

چهار ماه بعد از آغاز به کار شوراها زمان تشکیل شوراهای فرادست استبراساس اصل ششم قانون اساسی، اداره کشور متکی به آراء عمومی از راه انتخابات یا همه پرسی است و همچنین براساس اصل هفتم نیز طبق دستور قرآن کریم (و امرهم شوری بینهم) شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور است.
شوراها بر 2 نوع هستند شوراهای پایه که شامل شورای شهر و روستا هستند و با رای مستقیم مردم به عنوان اعضاء شورا وارد این نهاد می شود و نوع دوم هم شوراهای فرا دست هستند که شامل شوراهای بخش، شهرستان ،استان و شورای عالی استان ها هستند که از بین اعضای شوراها انتخاب می شوند.
منصور روشناسی معاون اجرایی شورای عالی استان هاروز جمعه در این باره در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: مهمترین وظایف شوراهای اسلامی فرادست شامل بررسی پیشنهادات واصله، تعیین اولویت و ارجاع آنها به مقامات ذیربط، اعلام نارسائی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرائی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیری آنهاست.
وی ادامه داد: بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت، برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش نظارت بر اجرای تصمیمات شوراهای فرادست و نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی از دیگر مهمترین وظایف شوراهای فرادست است .
روشناسی گفت: بر اساس اصل 101قانون اساسی ،به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استان ها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استان ها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استان ها تشکیل‏ می‏ شود.
وی اضافه کرد: همچنین مطابق اصل 102 شورای‏ عالی‏ استان ها حق‏ دارد در حدود وظایف‏ خود طرح هایی‏ تهیه‏ و مستقیم یا از طریق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ پیشنهاد دهد،این‏ طرح ها باید در مجلس‏ مورد بررسی‏ قرار گیرد.
معاون اجرایی شورای عالی استان هاتصریح کرد: از زمانی که دوره جدید شورای اسلامی شهر و روستا آغاز به کار می کند یک ماه بعد باید شورای بخش شکل بگیرد.
وی افزود: به این ترتیب یک ماه بعد از آن نیز شورای شهرستان و ماه بعد از آن هم شورای استان شکل خواهد گرفت و شورای استان ها نیز نمایندگان خود را به شورای عالی استان ها معرفی می کنند که حدود چهار ماه زمان لازم است که شوراهای فرا دست بر اساس قانون شکل بگیرند.
معاون اجرایی شورای عالی استان ها گفت: اعضای شوراهای شهر و روستا به منظور دستیابی به اهداف و وظابف خود و همچنین رسیدگی به مطالبات مردم با دستگاه های مختلف تعامل داشته باشند.
روشناسی افزود: یکی دیگر از مواردی که شورا های شهر و روستا را در انجام وظایفشان کمک خواهد کرد، تعامل میان گروهی بین خودشان است.
وی ادامه داد: در صورتیکه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا که نمایندگان مردم به عنوان اولین پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند، با یکدیگر تعامل میان گروهی مناسب نداشته باشند شکننده خواهند بود.
معاون اجرایی شورای عالی استان ها خاطر نشان کرد: همچنین شوراها سطح مسئولیت پذیری خود را در دوره پنجم افزایش دهند و مطالبات مردم را مورد توجه و رسیدگی جدی خود قرار دهند.
شوراهای اسلامی شهر و روستا بطور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند، شروع به کار شوراهای اسلامی از 9 اردیبهشت سال 1378بود و تا کنون چهار دوره از فعالیت شورا ها گذشته است و پنجمین دوره انتخابات شوراها هم اردیبهشت امسال همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد و از اول شهریور ماه جاری نیز فعالیت رسمی پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا آغاز شد.
بر اساس قانون، شوراهای شهر و روستا وظایف متعددی را در مدیریت محلی بر عهده دارند که یکی از آنها انتخاب شهردار و دهیار است و هم اکنون بیش از 117 هزار عضو شورایی در سراسر کشور فعال هستند .
اجتمام **2181**1418**
خبرنگار: ناهید حاجی خانی ** ناشر: مریم برزآبادی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaejانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید