خانه / اجتماعی / پلیس از تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی برای ارتقای امنیت استقبال می کند

پلیس از تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی برای ارتقای امنیت استقبال می کندبه گزارش ایرنا، مرکز اطلاع رسانی پلیس اصفهان روز دوشنبه به نقل از سردار مهدی معسوم بیگی افزود: مراکز علمی و دانشگاهی می توانند به عنوان بازویی قوی در کنار و همراه با پلیس برای برقراری نظم و امنیت پایدار عمل کنند.
وی اظهار کرد: در این راستا تمام نخبگان، محققان و صاحب نظران حوزه نظم و امنیت می توانند از طریق ارتباط با دفتر تحقیقات کاربردی این فرماندهی به ارائه طرح ها، پیشنهاد ها و نظرات علمی و تحقیقاتی خود در اجرای بهتر ماموریت ها و برقراری امنیت پایدار، پلیس استان را یاری کنند.
رئیس پلیس استان اصفهان، با بیان اینکه ماموریت ها و طرح های این فرماندهی براساس تحقیق و پژوهش اجرا و عملیاتی می شود گفت: پلیس به دنبال ساز و کاری برای بهره گیری از ظرفیت نخبگان علمی در حوزه امنیت است.
وی خاطرنشان کرد: تحقیق و پژوهش، مهمترین عامل در پیشرفت و توسعه است و هر کاری اگر بدون تحقیق انجام شود یک کار بیهوده است و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
سردار معصوم بیگی افزود: امروز برآوردهای اجتماعی و نتایج تحقیقات و پژوهش های روز در حوزه های مختلف امنیتی، ابزاری بسیار قوی برای تصمیم گیری بهتر و برنامه ریزی دقیق تر در انجام بهتر ماموریت ها و طرح های انتظامی است.
وی با بیان اینکه اساس کار پلیس استان بر مبنای تحقیق و پژوهش است گفت: به جرات می توان گفت هیچ طرح و ماموریتی در این فرماندهی بدون تحقیق، پژوهش و کار علمی انجام نمی شود.
رئیس پلیس استان افزود: در حوزه پلیس های تخصصی آگاهی، فتا و مبارزه با مواد مخدر بیش از 90 درصد جرایم بصورت بصورت علمی کشف می شود.
سردار معصوم بیگی یادآوری کرد: هرچند کار پژوهشی هزینه زیادی را می طلبد و زمان بر است اما با اطمینان می توان گفت که نتیجه ای که از آن بدست می آید به سود مردم بوده و آرامش و رفاه جامعه را فراهم می کند و از صرف هزینه های بیهوده نیز جلوگیری می شود.
وی خاطرنشان کرد: پلیس از یک دهه گذشته کار تحقیق و پژوهش در حوزه نظم و امنیت را با جدیت دنبال کرده و در همین راستا پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا تاسیس و مراکز تحقیقات کاربردی در سراسر فرماندهی انتظامی استان راه اندازی شده است.
رئیس پلیس استان اصفهان افزود: هدف فرماندهی انتظامی استان در اجرای طرح های تحقیقاتی و کارهای پژوهشی فقط تحقیق صرف نیست بلکه تحقیقی است که کاربردی باشد و بتواند زمینه پیشرفت و توسعه امنیت استان را بیش از پیش فراهم کند.
21 تا 27 آذر به عنوان ‘هفته پژوهش و فناوری’ نامگذاری شده است.
ت/6994 / 6022 خبرنگار:آرزو فلاح – انتشار دهنده : عمادیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید