خانه / اجتماعی / سالاری: در مدیریت شهری گذشته به اقدامات نرم افزاری توجهی نشد

سالاری: در مدیریت شهری گذشته به اقدامات نرم افزاری توجهی نشدبه گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، محمدسالاری در کارگروه معماری و شهرسازی افزود: باید به صورت واقع بینانه تری درحوزه های نرم افزاری برنامه ریزی و مدل های تحقق پذیر ارائه کرد.
وی با بیان اینکه کارگروه های مختف باید از دستور جلسات مشخص برخوردار باشند اظهار کرد: هر جلسه باید خروجی مشخصی داشته باشد.
سالاری با انتقاد از اینکه پیش از این ماموریت های شهرسازی و معماری در فرایند تصمیم گیری ها مورد غفلت قرار گرفته بود تصریح کرد: متأسفانه معاونت شهرسازی به اداره کل درآمد زایی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تبدیل شده و تنها کاری که در این معاونت انجام نمی شود ماموریت های شهرسازی و معماری است.
وی خاطرنشان کرد: این معاونت به منظور دور زدن اسنادی که ملاک عمل هستند تشکیل شده و به نوعی متخصص دور زدن شده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده 5 افزود: متأسفانه این کمیسیون به گونه ای بزک شده که تنها پیوست های درآمدزایی توجیه می شوند.
وی با اشاره به اینکه دوره کنونی مدیریت شهری، دولت و مجلس بهانه ای ندارند ادامه داد: نمی توانیم تنها نقد کنیم چرا که در پایان دوره مواخذه خواهیم شد.
سالاری تأکید کرد: در حال حاضر این بستر برای شهرداری و شورای شهر فراهم شده و باید خروجی جلسات کارآمد، معنادار و قابل تحقق باشد.
به گفته وی برخی روش ها در شهرداری نهادینه شده اما علیرغم آنکه آثار این تصمیمات تا سالها پاک نمی شود وجود اشکال پس از دو ماه پذیرفتنی نیست.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مصوبات متعدد شورای شهر در حوزه های مختلف و تصمیماتی که از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی اتخاذ شده لازم الاجرا هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مدیریت شهری با مجموعه از برنامه ها روبروست تصریح کرد: باید در این خصوص اولویت بندی انجام شود تا به چند راهبرد و سیاست که منجر به ارتقای کیفیت زندگی شود دست یابیم.
سالاری یکی از اقدامات مدیریت شهری پیشین را پرداختن به مناطق تاریخی منطقه 12 عنوان کرد که البته انتقاداتی نیز به آن وارد بود.
خبرنگار: عاطفه نژادسالاری**انتشار: محمد آجورلو
تهرام/9353//1348انتهای پیام /*


پاسخی بگذارید