خانه / اجتماعی / رسیدگی به سکونتگاههای غیررسمی با کاهش آسیب های اجتماعی ارتباط مستقیم دارد

رسیدگی به سکونتگاههای غیررسمی با کاهش آسیب های اجتماعی ارتباط مستقیم داردبه گزارش سه شنبه شب ایرنا، مریم بیدخام در نشست کارگروه تخصصی ارتقای اجتماعی و فرهنگی و سلامت ستاد بازآفرینی شهری استان قزوین افزود: در دهه های اخیرشکل گیری سکونت گاههای غیر رسمی در حاشیه شهرها که به شکل عموم خارج از برنامه توسعه شهر و مشتمل برگروه های کم درآمد و اقشار فقیر جامعه بوده آسیب های متنوع اجتماعی را با خود به دنبال داشته است.
وی اضافه کرد: شرایط نامناسب اقتصادی،اجتماعی و کالبدی نامناسب، این مکان ها را تبدیل به محیط و بستری مساعد برای شکل گیری انواع ناهنجاری های اجتماعی کرده است که علاوه بر سیمای نازیبا و فقدان خدمات وزیرساختهای مناسب ، حضور اقلیت های مختلف در این مناطق، دامنه شکاف موجود این مناطق با نواحی برخوردار شهر را عمیق تر ساخته است.
بیدخام با بیان این که اگرچه مناطق حاشیه ای جلوه ای از فقر و فاصله طبقاتی هستند که درشکل ناهمگون و نازیبایی انعکاس یافته اند اما تهدیدهای زیست محیطی، باز تولید فقر و بزه در این مکان ها به عنوان مناطق کانونی آسیب های اجتماعی بسیار پراهمیت تر بوده و تهدید کننده حیات کل جامعه است.
این مسئول یا بیان اینکه رسیدگی و توجه به مناطق حاشیه نشین از تاکیدهای مقام معظم رهبری است،افزود: اهتمام ویژه برای ارائه خدمات و پیگیری جدی و دلسوزانه به منظور حل مشکلات در این مناطق توسط دستگاههای اجرائی استان ضروری است.
بیدخام با بیان اینکه در حال حاضر حدود 8/1 (حدود 5/4 میلیون نفر) از جمعیت کشور در این مکان ها زندگی می کنند، اظهار کرد: این آمار نگران کننده است و برای کاهش آن باید تدبیری اندیشید.
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین ادامه داد: ارایه آموزش های فنی و حرفه ای، ایجاد پایگاه خای بسیج و راه اندازی مراکز فرهنگی ورزشی در کاهش آسیب های مربوط به این مناطق بسیار موثر است.
این مسئول گفت: در همین راستا خدمات یاد شده در برخی نقاط حاشیه ای شهری و روستاهای محروم در استان در حال ارایه است.
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در ادامه بر تشکیل نشست های منظم برای تصمیم گیری در خصوص ارتقای وضعیت سکونتگاه های غیررسمی با کمک همه دستگاه ها و سازمان های مردم نهاد شد.
وی در پایان بر استفاده از ظرفیت ساکنین محلات برای شناخت مشکلات این مناطق و ارائه خدمات مطلوب به آنها از طریق روحانیون و معتمدان محلی تاکید کرد.
7389*3013
خبرنگار: نسرین رحیمی**انتشار دهنده: رضا اولادیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید