خانه / اجتماعی / تامین اجتماعی سازمانی برآمده ازجامعه کارگری و کارفرمایی است

تامین اجتماعی سازمانی برآمده ازجامعه کارگری و کارفرمایی استبه گزارش روزپنجشنبه ایرنا ازسازمان تامین اجتماعی؛ عبدالرحمن تاج الدین ضمن تشکر از این نماینده و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت صندوق های بیمه ای، اظهار داشت: این نماینده مجلس بین وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی کشور تفاوتی قائل نشده است.
وی تصریح کرد: درحالی که از بسیاری جهات از جمله از نظر وضعیت تعادل منابع و مصارف، سازمان تامین اجتماعی نسبت به سایر صندوق ها در شرایط قابل قبولی قرار دارد.
تاج الدین با بیان اینکه ممکن است در نقل قول سخنان این نماینده مجلس اشتباهی صورت گرفته و این اشتباه موجب نگرانی و تشویش جامعه بیمه شدگان کشور شود، گفت: ادغام منابع سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بیمه ای به لحاظ علمی و کارشناسی غیر ممکن است و نظرات نمایندگان محترم مجلس نیز تایید کننده همین دیدگاه است.
تاج الدین با بیان این که احتمال بروز اشتباه در نقل قول سخنان این نماینده و برداشت نادرست از سخنان وی بسیار زیاد است؛ اظهارداشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گرایش های مختلف فکری و سیاسی همگی بر لزوم تداوم و ارتقاء خدمات سازمان تامین اجتماعی تاکید دارند و بیان دیدگاهی درباره امکان ادغام این سازمان بزرگ با مخاطبانی به اندازه نیمی از جمعیت کشور دور از ذهن است.
سازمان تامین اجتماعی ٤٢ میلیون بیمه شده دارد که ١٨ نوع خدمت به آنها ارائه می دهد، تامین اجتماعی بیش از ٨٠ هزار میلیارد تومان در سال جاری برای بیمه شدگان و مستمری بگیران در بخش های مختلف تعهدات سازمان هزینه می کند.
اجتمام ** ٧٢٦٨ *1724* 1095
تنظیم: مهناز بیرانوند * انتشار: حسین فتح الهیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید