خانه / اجتماعی / اختلال در ارکان و اجزاء نظام آموزشی موجب ناهنجاری در جامعه می شود

اختلال در ارکان و اجزاء نظام آموزشی موجب ناهنجاری در جامعه می شودبه گزارش ایرنا از دفتر آیت الله مبلغی، وی روز سه شنبه در دیدار مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش استان لرستان، در قم افزود: شرط موفقیت نظام آموزش، هماهنگی و همسنخی محیط اجتماعی با محتواها و اهداف آموزشی است.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش، یک نقطه کانونی برای تحول و پیشرفت کشور است، وضعیت مثبت و منفی در آموزش و پرورش تاثیرگذاری مستقیم بر پیشرفت و پسرفت جامعه دارد و پدیده ها و وضعیت های اجتماعی مهمی همچون فقر، بیکاری، رفاه، اشتغال و غیره از آن متاثر می شود.
مبلغی گفت: در اسلام، متعلق آموزش سه امر دانش، مهارت و پاکی نفس است، غیر از دانش و مهارت، تهذیب نفس نیز نیازمند آموزش است، تربیت منهای آموزش معنا و مفهومی ندارد.
وی اظهار داشت: ما چندان به مقوله «آموزش از خاستگاه دین در قالب یک نظریه» نپرداخته ایم، اگر بتوانیم با جا انداختن نظریه آموزش در دین، آن را پایه و مبنای سیاست گذاری و اقدام ها قرار دهیم به نتایج مهم و سازنده ای دست پیدا خواهیم کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر اسلام، انسان همیشه و در همه جا باید در یک روند کلان آموزشی، تعلیمی و تعلمی قرار داشته باشد، وقتی اسلام نگاه پایه ای و مبنایی به آموزش دارد ما باید برای پیشرفت مادی و معنوی کشور، آموزش را محوری اساسی، حساس، فراگیر، نیازمند بالندگی، اخلاق و در تعاملی جدی با جامعه قرار دهیم.
مبلغی گفت: اگر بستر اجتماعی را به مثابه عامل موثر در تاثیرگذاری فعالیت های آموزشی فراهم نیاوریم، آموزش کاری چندان از پیش نمی برد، ما باید به محیط اجتماعی به مثابه میدان راست آزمایی آموزش بنگریم.
وی خاطرنشان کرد: اگر محیط و آموزش با هم هماهنگ وهمراه نباشند آموزش گاه حتی ممکن است در زمینه هایی تاثیرهای منفی از خود برجای بگذارد، به این معنی که از این رهگذر، آنچه در انسان به عنوان محتوای آموزشی تجمیع خواهد شد باعث سرخوردگی می شود.
مبلغی گفت: سرخوردگی خود سبب ناهنجاری است؛ بنابراین باید رابطه بین آموزش و محیط اجتماعی را محل مطالعات علمی، فقهی، حقوقی، تقنینی و راهبردی قرار دهیم.
وی ادامه داد: وقوع حالت دوگانگی بین قول و عمل در سلوک و زندگی در محیط برای آموزش سم خطرناک است.
وی با اشاره به نگاه اسلام در باب آموزش گفت: امام علی (ع) یکی از وظایف حکومت در قبال جامعه را پرداختن به آموزش مردم معرفی نموده است.
مبلغی خاطرنشان کرد: حکومت و دولت اسلامی باید با استفاده از امکانات معنوی، مادی، انسانی، رسانه ای و غیره به بسط کمی و کیفی آموزش، توسعه زیرساخت های آن و ایجاد شرایط موفقیت برای آن همت اساسی بگمارد.
7401 / 1175 تنظیم: بهمن اطمینان ** انتشار: رضا علیمحمدیانتهای پیام /*


پاسخی بگذارید